Братья СТРУГАЦКИЕ: Библиография:
От бесконечности тайн к бесконечности знаний

(на русском языке)

От бесконечности тайн к бесконечности знаний // Техника – молодежи (М.). – 1961. – № 10. – С. 6.

(на болгарском языке)

Прозорец към бъдещето: (Имат думата съветските писатели-фантасти – разузнавачите на бъдещето) // Космос (София). – 1962. – № 0 (Юни). – С. 44.