ARKADIJ STRUGACKIJ (nar. 1925) a BORIS STRUGACKIJ (nar. 1933), znalec stredovekej japonskej poézie a matematik astronóm, sú nesporne najuznávanejší sovietski autori vedecko-fantastickej literatúry. Z ich bohatého zoznamu vydaných sci-fi próz uvedieme aspoň Piknik pri ceste (Piknik na obočine), Slimáčik na úbočí (Ulitka na sklonu), Miliardu rokov pred koncom sveta (Za millard let do konca sveta), Ťažké je byť bohom (Trudno byť bogom), Dravčie stránky storočia (Chiščnyje vešči veka). Román Vlny tíšia vietor (Volny gasiat veter), ktorý vyšiel v ZSSR časopisecky koncom tohto roku a ktorý prinášame v českom preklade v tomto čísle, završuje voľnú románovú trilógiu spojenú hlavným hrdinom Maximom Kammererom, do ktorej patria ešte romány Obývaný ostrov (Obitajemyj ostrov) a Chrobák v mravenisku (Žuk v muravejnike).

Autori tohto čísla // Sovětská literatura (M.). – 1985. – Nr. 12. – S. 188.