Художник: Митрани Ада (р. 1954)


Извне

Наука и техника за младежта (София). – 1983. – №№ 4-5

Лозовский и паук Лозовский и паук