Художник: Йосифова Светлана (р. 1950)


Извне

Наука и техника за младежта (София). – 1983. – № 3

В палатке