Аркадий и Борис Стругацкие

Карта страницы
   Поиск
Творчество:
          Книги
          Переводы
          Аудио
          Суета
Публицистика:
          Off-line интервью
          Публицистика АБС
          Критика
          Группа "Людены"
          Конкурсы
          ВЕБ-форум
          Гостевая книга
Видеоряд:
          Фотографии
          Иллюстрации
          Обложки
          Экранизации
Справочник:
          Жизнь и творчество
          Аркадий Стругацкий
          Борис Стругацкий
          АБС-Метамир
          Библиография
          АБС в Интернете
          Голосования
          Большое спасибо
          Награды

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

СТРУГАЦКИЕ. ТЕКУЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ГОД 2015

(на польском языке)

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

     

Kajtoch Wojciech. Szkice o fantastyce / Recenzent książki: prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; Opracowanie graficzne – Mariusz Brzostowski. – Stawiguda: Solaris, 2015. – 220 s. – (Krytycy o fantastyce). ISBN 978-83-7590-225-9.

  Spis treści:

   S. 7-8: Parę słów wstępu

   I. O Lemie i innych

    S. 9-46: Utopia i ciało: (O trzech powieściach z lat pięćdziesiątych XX stulecia)

   II. Jeszcze o Strugackich

    S. 145-151: Notatka z rozmowy z Arkadijem Strugackim w dniu 7.05.1987
    S. 152-160: Strugaccy a historia współczesności
    S. 161-177: Opowieść o „Przenicowanym świecie”
    S. 178-182: Jeszcze o „Kulawym losie”
    S. 183-184: Z moich strugackianów
    S. 184-186: Z „Ankiety niewyjaśnionego zjawiska” (wywiad „Poniedziałku”)
    S. 187-189: O słowniku języka ABS
    S. 189-191: Parę słów o „Naszej biografii” (wspomnienie)
    S. 191-195: O rozprawie Ałły Kuzniecowej: Kraków 30.01.2004
    S. 196-202: Parę słów o Borisie Strugackim

   S. 203-215: Literatura
   S. 217-218: Nota wydawcy
   S. 219-220: O autorze